Komandos
Prizai
Taisyklės


Projekto „Biurų žaidynės“ taisyklės

1. Projekto trukmė – nuo 2022 09 26 iki 2022 10 16.
2. Projekto eiga. Pirmąją projekto savaitę polapyje biurai pasirenka, su kuria radijo stoties „M-1“ laida dalyvautų žaidynėse, ir užsiregistruoja. Antrąją savaitę M-1 laidų vedėjai tiesioginio eterio metu skambina juos pasirinkusiems biurams ir pristato užduotis, kurias jie turės atlikti. Trečiosios savaitės pirmą dieną projekto polapyje sutalpinamos visų biurų atliktos užduotys ir prasideda balsavimas, kuris tęsis iki priešpaskutinės projekto dienos 00:00 val.
3. Finalinę projekto dieną daugiausiai balsų už atliktas užduotis surinkusį biurą atvyksta pasveikinti nugalėjusios M-1 laidos vedėjai ir įteikia pagrindinį rėmėjų įsteigtą prizą.
5. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
6. Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, elektroninis paštas, telefonas), projekto tikslams naudojamos dalyvių nuotraukos ir vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose ar kitose medijose bei sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų. Prizų laimėtojai sutinka ir suteikia teises UAB „M-1“ (bei jų nuožiūra pasirinktiems asmenims) viešai skelbti jų, kaip prizų laimėtojų, vardus internete, spaudoje, televizijoje, radijo stotyse bei kitose viešosios informacijos priemonėse.
7. Konkurse negali dalyvauti UAB „M-1“, UAB „Reklamos ekspertai“, UAB „Greituolis“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
8. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles iš anksto informavus apie tai viešai.