Registracija
Prizai
Taisyklės

Žaidimo „KAIRIARANKIAI“ taisyklės


1. Puslapyje www.m-1.fm surinkti klausytojų istorijas, kaip jie patys ar jų antroji pusė, būdami „kairiarankiais“ yra padariusi vieną ar kitą nesąmonę, kai ėmėsi kokio nors reikalo.
2. Žaidimo trukmė 2022 birželio 13 – birželio 24 d.
3. Registracijos formoje klausytojai parašo trumpą savo istoriją, vardą ir telefono numerį.
4. Klausytojų atsiųstos istorijos skaitomos M-1 eteryje.
5. Dalyvaudami žaidime klausytojai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bei sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų. Dovanų laimėtojai sutinka ir suteikia teises UAB “M-1” bei jų nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbiama internete, spaudoje, televizijoje, radijoje sotyse bei kitose viešosios informacijos priemonėse.
6. UAB „M-1“ pasilieką teisę dalintis klausytojų istorijomis „M-1“ socialiniuose tinkluose.
7. Antrąją projekto savaitę laidos vedėjai skambina klauystojams, skaito jų istorijas ir įteikia projekto partnerio dovanas.
8. Konkurse negali dalyvauti UAB „M-1“, UAB „Reklamos ekspertai“, UAB „Medžioklė ir šaudymas“ darbuotojai ir jų šeimų nariai.
9. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles iš anksto informavus apie tai viešai.